Boschkens 4c Goirle

Opdrachtgever: Bouwontwikkeling de Boschkens B.V.

Locatie: Boschkens 4C, Venneweg Goirle

Architect: Wolfs Architecten uit Moergestel

Oplevering: Start bouw: 2022

Dit is een nieuwbouwplan aan de Venneweg en wordt begrensd door de Rillaersebaan. Het project wordt ook wel “de hertenwei” genoemd. De beoogde ontwikkeling op de locatie bestaat uit 22 grondgebonden woningen, te weten 9 patiobungalows, 6 2-1 kap woningen en 7 vrijstaande woningen. Indien er nieuws is omtrent het project zullen wij dat hier melden.

— Het bestemmingsplan is goedgekeurd door het College van B&W van de gemeente Goirle en staat op de agenda voor de gemeenteraad. Helaas is de datum van de gemeenteraad verschoven van 7 juli 2020 tot na het zomerreces in september. Dit betekent wederom een vertraging van het plan. Na definitief bestemmingsplan starten wij met ontwerpen van de woningen. Tot die tijd kunnen wij u nog geen nieuws melden over de verkoop en prijzen.

— Nieuwsbericht 6 december 2021:
In maart 2022 start Paulissen GWW b.v. met het bouwrijp maken van het plan Boschkens 4C te Goirle.
In juni 2022 worden de nutstracees aangelegd.
Architect Wolfs uit Moergestel heeft opdracht om de 6 twee onder een kap woningen en de 9 meergeneratiebungalows te ontwerpen.

— Nieuwsbericht 12 januari 2022:
De verkoop van de kavels en woningen (medio zomer 2022) loopt via Marcel Dassen, makelaar in Goirle. Momenteel is er nog geen verkoopinformatie.

— Nieuwsbericht 25 januari 2022:
De lijst met geïntresseerden is inmiddels geactualiseerd. De geïntresseerden voor een vrijstaande kavel hebben een mail mogen ontvangen betreffende de verkoop van kavel 11 en 22.
De kavels 11 en 22 staan momenteel via Marcel Dassen garantiemakelaars te koop op www.nvmbieden.nl.
De kavels 1, 8, 9, 10 en 21 zijn verkocht.
Op nvmbieden.nl treft u ook alle informatie over het beeldkwaliteitsplan en regels uit het bestemmingsplan.


 

— Nieuwsbericht 13 mei 2022:
Hoe toepasselijk, HERTENWEI is de straatnaam die is toegekend aan ons nieuwbouwproject in de Bosckens 4c Goirle.

Deze week is er weer hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. De riolering met straatkolken zijn in de bouwweg aangebracht. Over twee weken wordt de asfaltverharding aangelegd. Daarna volgt in juni Enexis en Brabant Water met de nutsvoorzieningen.

Deze week is ook het hekwerk aangebracht als afbakening voor het grasveld rondom de nieuwe hertenwei. Zo komt er steeds meer vorm aan de plaats waar straks weer een aantal mooie nieuwbouwwoningen zullen verschijnen.