Subsidieregeling gevelverbetering Tilburg

In 2019 is er een subsiedieregeling in Tilburg in De stadskern, Korvelseweg, Wilhelminapark/Goirkestraat en de Sint Josephstraat en omstreken.

De regeling luidt: De kosten van het plan voor gevelverbetering moeten ten minste € 5.000,- zijn. De subsidie is 70% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. Het maximum bedrag is voor rijks- en gemeentelijke monumenten € 15.000,-, voor cultuurhistorisch waardevolle panden € 9.000,- en € 6.000,- voor andere panden en historische objecten. Met deze regeling maakt de gemeente de drempel om een gevel te verbeteren zo laag mogelijk. Graag maken wij een advies en aanvraag voor de subsidie voor u.