9 mei 2024

Aannemersbedrijf Houtepen
100 jaar

9 mei 2024, 100 jaar aannemersbedrijf Houtepen is een feit. Een eeuw geleden startte overgrootvader Jan Houtepen als zelfstandig aannemer van metselwerken zijn bedrijf. En wat hij toen nog niet kon voorzien: vier generaties Houtepen maakten zich sterk voor hun familiebedrijf. Een familiebedrijf dat diepgeworteld is in Goirle. Dat blijkt als je een ‘rondje’ Goirle doet. Vele (beeldbepalende) bouwwerken in en rond Goirle werden door het bouwbedrijf gerealiseerd. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, woningbouw of utiliteit.

100 jaar ondernemen, vooruitzien, meebewegen op de ontwikkelingen in de markt en de innovaties van het vak. Van de textielindustrie, in en na de oorlogstijd, tijdens de wederopbouw, de gymzaal bij de Fraters tot kleinschalige projectontwikkeling. Of het nu gaat om scholen, het gemeentehuis, bedrijven, projectmatige- en particuliere woningbouw. Houtepen was van de partij.

Er komt een ware schat aan informatie boven tafel als je ten behoeve van een jubileum in de archieven duikt. We wisten dat we veel gebouwd hadden in die 100 jaar, maar zoveel… We nemen een kijkje in 100 jaar bouwen.

Bouwplaats 1924

Bouwen voor de oorlog

1924 - 1950

Jan Houtepen startte op 9 mei 1924 samen met zijn gelijknamige zoon een metselbedrijf. Tussen twee wereldoorlogen in een bedrijf starten betekende vooral hard werken, waarbij het hele gezin betrokken was. Een aannemer was destijds nog een onbekend begrip. Als ambachtslieden boden zij hun gespecialiseerde diensten als ‘metselwerken’ aan. Zo deden ook timmerlieden, dakdekkers enz. dat destijds. Zoon Jan kwam als veertienjarige van school en begon direct in het bedrijf van pa. Het bedrijf overleefde de crisis én de tweede wereldoorlog. In 1956 nam de ‘jonge’ Jan Houtepen als tweede generatie het bedrijf over.

Textielindustrie en wederopbouw

1950 – 1960

Zoon Jan startte na de overname van het bedrijf, naast de bestaande metselwerken, met een timmerwerkplaats en al snel groeide het bedrijf van vier werknemers naar 6 met 2 nieuwe timmerlieden. De invloed van de textielindustrie en de wederopbouw zorgden voor mooie opdrachten in Goirle en omstreken. Zo ontstond al vroeg een mix tussen de woning- en utiliteitsbouw. Een gedenkwaardig project hierin was de uitbreiding van de klaslokalen en de nieuwbouw van gymzaal Fratershuis. Wie had ooit kunnen denken dat exact op de plaats van deze gymzaal, in het huidige CC Jan van Besouwhuis het 100-jarig jubileum zou worden gevierd?

Kantoor Peijnenburg’s weverijen

Woningen Klaphekkestraat Goirle

Expansiedrift Goirle

1960 - 1970

Jan Houtepen had een goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en had een vooruitziende blik op het gebied van grootschalige projectbouw. De expansiedrift van Goirle waarin o.a. betaalbare woningen en sociale woningbouw een vlucht namen, zorgde voor snelgroeiende woonwijken. Aannemersbedrijf Houtepen, participeerden om deze grote bouwprojecten te kunnen realiseren.

Opvolging Neel Houtepen

1970 - 1980

In de zeventiger jaren zette zowel de projectmatige- als particuliere bouw verder door. Bouwondernemers in Goirle verenigden zich in Bouwgroep Goirle, een samenwerkingsverband tussen de Goirlese bouwbedrijven en projectontwikkelaar Jo Vaes. Het bedrijf breidde verder uit en realiseerde projecten in o.a. Goirle, Tilburg, Rijen en Baarle-Nassau. Het bedrijf en woonhuis waren gevestigd in de Molenstraat in Goirle en daar vierde men, in de woonkamer als feestzaal, in 1975 het 50-jarig jubileum. In 1975 volgt Neel Houtepen zijn vader Jan op. Toen het bedrijf uit zijn jasje groeide verhuisde het bedrijf naar de Nieuwkerksedijk in Goirle. Het personeelsbestand groeide door naar ruim 50 man.

Neel Houtepen

Gemeentehuis Oranjeplein Goirle

De groei zette na de crisis door

1980 - 1990

In de jaren tachtig brak een bouwcrisis aan. De werkeloosheid steeg, de huizenmarkt stortte in. In 1982 kwamen we vanwege de weinige opdrachten in Goirle, in Helmond te werken waar veertig woningen werden gerealiseerd. Diversiteit in opdrachtgevers zorgden er tijdens de crisis voor dat er toch veel gebouwd kon worden. Zowel basisschool de Wildert, het gemeentehuis in Goirle, bedrijfsmatige bouw als Smulders Horesca en diverse woningbouwprojecten zorgden dat het aannemersbedrijf deze jaren goed doorstond. In 1987 vestigde het groeiende bedrijf zich op de huidige locatie, Zandschelstraat 1 in Goirle.

De vierde generatie Houtepen

1990 - 2000

We blikten tijdens de voorbereiding van ons eeuwfeest terug op vele projecten. Zoals de renovatie van het klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg en de nieuwbouw van de Koninklijke van Besouw B.V. uit Goirle dat we in bouwteam uitvoerden. Evenals het welbekende kantoor met 18 bovenwoningen van de woningstichting, het gemeentehuis in Goirle en diverse woningbouwprojecten (in bouwteam) werden in dit decennium gebouwd. In 1994 trad de zoon van Neel, Geert-Jan Houtepen als vierde generatie Houtepen in dienst. Dat is ten tijde van het 100-jarig jubileum precies dertig jaar geleden. In 1999 nam hij vanwege bedrijfsopvolging het aandeel van de uittredende Jan Houtepen, broer van Neel, over.

Klooster Zusters van Liefde Tilburg

Jubileumweekend Londen

Wat hebben we veel gebouwd

2000 - 2010

We vierden opnieuw een jubileum en maakten met het voltallige personeel een reis naar London. Wat een uitspattingen zouden de voorgaande generaties Houtepen dat hebben gevonden. Houtepen B.V. veranderde in de naam, Aannemersbedrijf Houtepen B.V. zoals we dat nu kennen. We bouwden o.a. ISAH op T58 in Tilburg. En een combinatie van woonhuis en bedrijfsgebouw zoals in Dongen bij van de Mosselaar. Er ontstonden vele duurzame relaties met terugkerende opdrachten binnen het bedrijf. Aan duurzame relaties hecht de familie Houtepen grote waarde omdat zakendoen immers draait om vertrouwen. Facilitair bouwen en nieuwbouw & renovatie van villa’s vormden een steeds belangrijker onderdeel in de orderportefeuille.

Een nieuwe bouwcrisis en herstel

2010 – 2020

De invloed van de kredietcrisis vertaalde zich door in de bouw. Al in 2009 brak de nieuwe bouwcrisis aan. Dan vraagt het ondernemerschap om keuzes te maken. Gedwongen door de tijd moesten we beslissen om het bedrijf te laten inkrimpen. Met veel pijn in het hart, herinnert Geert-Jan zich, zowel bij hem als bij vader Neel. Het familiebedrijf paste zich aan, aan de mogelijkheden van de tijd. Projectmatige bouw, villa- en utiliteitsbouw in Goirle, Tilburg en omstreken stonden in deze periode centraal. Samenwerkingen met vaste partners in de bouwketen maakten de realisatie van menig bouwproject tot een succes.

Villa Oisterwijk

Vion Tilburg

Een eeuw Aannemersbedrijf Houtepen

2020 - heden

9 mei 2024. Aannemersbedrijf Houtepen bestaat een eeuw. Een familiebedrijf met een gedegen fundament. Een mijlpaal om bij stil te staan want een eeuw lang bouwen is niet niks. De lopende opdrachten in de utiliteitsbouw met regelmatig terugkerende opdrachtgevers, woning- en villabouw, kleinschalige projectontwikkeling en de vele gerealiseerde bouwwerken in het straatbeeld van Goirle getuigen hiervan.

De tijd was aan vele veranderingen onderhevig maar aan ‘Een zaak van vertrouwen’ zoals een brochure uit de jaren negentig al vermeldde, is nooit getornd. Want wat zouden we zijn zonder vertrouwen? Eerlijk en betrouwbaar zakendoen staat of valt met vertrouwen. En bouwen, dat blijft voor Geert-Jan Houtepen het mooiste vak dat er is.

Het motto is dan ook terecht ‘ WIJ BOUWEN EN DAAR ZIJN WE TROTS OP!